Skapelsens Skjendere

Protos Divinius

Skapelsens første skjending

Års forskning ledet av Victorie kuliminerer i at fruktbarhetsmagi innlemmes i den hermetiske teori. Det første fruktbarhetsritualet utføres av Helena og unnfangelsen av Protos Divinius er et faktum.

Comments

Tector

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.