Main Page

dette er hoved wikien, her kan vi legge alt mulig av info om mytiske europa, kovenantet eller om kampanjen som vi kunne ønske. karakterinfo kan vi legge unner characters, ferdie magiske items, som er designet under items, det er ikke så forferdelig vanskelig :)

Magus Lab – alle kan statte ut labratoriet sitt her. og eventuel forskning.

Bibliotek – grei oversikt over hvilken summa, og Tractatus som er tilgjengelig

Forslag – av og ting trenger ting ruling. her kan spells legges frem, sån at vi kan se på de før de blir godkjent eller ikke.

fra google wave

Personlighetstabell for Grogs

Main Page

Skapelsens Skjendere Tector